Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH sản xuất thương mại ABC
Hotline: 0981 658 879
Email: congtyabc.hcm@gmail.com

NGÓI HAI MÀU NAKAMURA-HP SÓNG LỚN

Thông số của Ngói hai màu Nakamura-HP sóng lớn

 

 

Phụ kiện của Ngói màu Nakamura-HP sóng lớn:

 

Công ty TNHH sản xuất thương mại ABC
Ngói hai màu Nakamura-HP sóng lớn HP01
Công ty TNHH sản xuất thương mại ABC
Ngói hai màu Nakamura-HP sóng lớn HP02
Công ty TNHH sản xuất thương mại ABC
Ngói hai màu Nakamura-HP sóng lớn HP03
Công ty TNHH sản xuất thương mại ABC
Ngói hai màu Nakamura-HP sóng lớn HP04